Zdravko Dren

Cvetoči travniki

Naslov projekta:
EIP 16.5 CVETOČI TRAVNIKI
»Vključevanje ekosistemskih storitev v trajnostno kmetijstvo na primeru zagotavljanja vrstne
pestrosti cvetočih travnikov«


Vodilni partner: Zavod Makrobios Panonija so.p.
Vodja projekta: Neža Mahorčič, univ. dipl. pravnica


Projektni partnerji:
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta,
ZRC SAZU, Biološki inštitut Jovana Hadžija,
– Vrtnarstvo Jure Štanta s.p.,
– Vrtnar dr. Jan Bizjak, Jan Bizjak s.p.,
Notranjski regijski park,
Replika Invest d.o.o.,

Kmetijska gospodarstva iz 5 različnih statističnih regij:
MakroBios Panonija, so.p. (Pomurska regija)
Turistična kmetija Široko (Goriška regija)
Turistična kmetija Pri Andrejevih (Primorsko-notranjska regija)
– Kmetija Slavka Žagarja (Jugovzhodna Slovenija)
Kmetija Zaplana (Osrednjeslovenska regija) in

Kmetija Pr’Matet (Osrednjeslovenska regija)

Trajanje projekta:

29. junij 2021 – 29. junij 2024

Vrednost sofinanciranja:

247.600,77 €

Tematike projekta:
biotska pestrost in upravljanje z naravnimi viri, podnebje in podnebne spremembe, trajnostna raba
tal kmetijskih zemljišč, trajnostno varstvo rastlin, gospodarjenje z naravovarstveno pomembnimi
travišči, krožno gospodarstvo


Namen in cilji projekta:
Projekt EIP 16.5 Cvetoči travniki se nanaša na ohranjanje biodiverzitete cvetočih travnikov,
povečevanje biodiverzitete z vnosom karakterističnih avtohtonih vrst, ki so zaradi pretekle rabe s
travnikov začele izginjati, ter promocijo različnih ekosistemskih storitev cvetočih travnikov, ki
presegajo uporabo travnikov za pašo ali krmo domačim živalim (npr. turistična, estetska, rekreacijska
vrednost, uporabnost divjih rastlin v prehrani, zdravilstvu,…).


V projektu bomo razvili modele oblikovanja, ohranjanja in vzdrževanja tega edinstvenega
življenjskega prostora za območja/kmetijska gospodarstva/deležnike v okoljih z različnimi danostmi. S
tem bomo dodali cvetočim travnikom nove dimenzije vrednosti, kar bo omogočalo njihovo
dolgoročno ohranjanje, kmetijskim gospodarstvom pa potencialno večjo ekonomsko varnost.


Cilji projekta:
– ponovna vzpostavitev cvetočih travnikov na zemljiščih, kjer njihova sestava zaradi pretekle
rabe ni več optimalna,
– testiranje različnih načinov reintrodukcije manjkajočih vrst rastlin, tako na ravni nabiranja
semen (seneni drobir, ročno nabiranje zrelih semen, kupljene ohranjevalne semenske
mešanice, nabiranje s krtačnim strojem) kot na ravni same setve (neobdelana ruša, delno
kultivirano, gnojeno),
– razvoj okvirnih smernic za ponovno vzpostavitev in kasnejše upravljanje za nekaj glavnih
tipov ekstenzivnih cvetočih travnikov v Sloveniji,
– dodana vrednost cvetočih travnikov za udeležene kmetije (turizem, prehrana, čebelarstvo,
zdravilne rastline, barvilne rastline,…).

Projekt sofinancirata Republika Slovenija in Evropska Unija iz kmetijskega sklada za razvoj podeželja
(4. JR za podukrep 16.5. Podpora za skupno ukrepanje za blažitev podnebnih sprememb ali
prilagajanje nanje ter za skupne pristope k okoljskim projektom in stalnim okoljskim praksam)

Več informacij: Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja in Program razvoja podeželja RS

Slika 1: Koraki izvedbe EIP 16.5 projekta Cvetoči travniki

Slika 2: Ciljno stanje travnikov, h katerim stremimo v okviru projekta

Slika 3 Različni načini gospodarjenja se odražajo v različni vrstni sestavi in fizionomiji travišč.

Slika 4 Vrstno bogati travniki nudijo široko paleto ekosistemskih storitev, ki presegajo uporabo travnikov za pašo ali krmo domačim živalim.

Slika 4 Na pisanih, vrstno bogatih travnikih se prehranjujejo mnogi divji opraševalci.

HIPERPOVEZAVE

Makrobios Panonija: http://www.makrobios.si/ 

UL BF: https://www.bf.uni-lj.si/

ZRC SAZU: https://www.zrc-sazu.si/ 

NRP: https://www.notranjski-park.si/ 

Replika Invest: http://www.investicije.eu/ 

TK Široko: https://siroko.si/ 

TK Pri Andrejevih: https://www.andrejevi.si/ 

KG Zaplana: https://www.zaplana.si/ 

KG Pr Matet: https://www.facebook.com/ekolo%C5%A1ka-kmetija-pr-matet-112996262124295/ 

Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_sl.htm

Program razvoja podeželja RS: www.program-podezelja.si/ 

Dodaj odgovor

Top