Nekategorizirano

Projekt EIP 16.5 – Podporni organizmi: »Ohranjanje skrivališč in bivališč podpornih organizmov za zagotavljanje vrstne pestrosti, ekosistemskih storitev, varovanja naravnih virov in izboljšanja potenciala kmetijskih zemljišč, v luči prilagajanja prihajajočih podnebnih sprememb« Vodilni partner: 2Dom, d.o.o., so.p. Projektni partnerji: Kmetije iz različnih slovenskih regij: Trajanje projekta: maj 2022 – maj 2025 Namen projekta Poglavitni namen […]

Naslov projekta:EIP 16.5 CVETOČI TRAVNIKI»Vključevanje ekosistemskih storitev v trajnostno kmetijstvo na primeru zagotavljanja vrstnepestrosti cvetočih travnikov« Vodilni partner: Zavod Makrobios Panonija so.p.Vodja projekta: Neža Mahorčič, univ. dipl. pravnica Projektni partnerji:– Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta,– ZRC SAZU, Biološki inštitut Jovana Hadžija,– Vrtnarstvo Jure Štanta s.p.,– Vrtnar dr. Jan Bizjak, Jan Bizjak s.p.,– Notranjski regijski park,– […]

Top